+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Detectivebureau Kronos et Veritas, primus inter pares in recherche en bewijsvoering

Discrete service, vertrouwelijkheid en een hoog slaagrendement

Kronos et Veritas is een wettelijk erkend Privé Detective Bureau. Wij verlenen onze diensten sinds 1999 aan bedrijven (zakelijke detective diensten), particulieren (detective diensten aan privé personen) en advocaten in België, Nederland en Frankrijk . De leiding van ons detectivebureau is in handen van een ervaren vrouwelijke privédetective, Ria ‘t Jampens, wettelijk vergund door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Ons kantoor legt zich toe op het verzamelen van bewijsmateriaal in een juridisch conflict zowel in de bedrijfswereld als in de privésfeer. De opdrachten worden uitgevoerd in alle objectiviteit, vertrouwelijkheid en volstrekte discretie. Wij werken samen met professionele vergunde privédetectives die wij hebben geselecteerd op basis van hun opleiding, ervaring en slaagrendement. Vanzelfsprekend houden al onze medewerkers zich strikt aan de wettelijk voorgeschreven regels.

Zeventien jaar ervaring en een groot aantal succesvol afgeronde detective dossiers garanderen u zowel zakelijk als privé de grootst mogelijke kans op succes. Ook en vooral buitengewoon complexe zaken die veel raffinement en discretie vereisen, is ons Detective Bureau inmiddels gerenommeerd om zijn vergaande service en klantgerichtheid. Die reputatie is verkregen door doelgericht, professioneel en toegewijd te werken en, nogmaals, een hoog slaagrendement. Daarmee is vrijwel elk dossier bij ons in goede handen.

Zakelijke diensten
Onze opdrachten voor ondernemingen zijn gericht op het achterhalen van een (crimineel) incident. Na een grondig onderzoek voorziet ons kantoor u van een duidelijk en objectief beeld van de feiten. Het bewijsmateriaal kan u als ondernemer aanwenden in burgerlijke of strafrechtelijke procedures. Klik hier
Particuliere diensten
Iedereen komt vroeg of laat wel eens in contact met familiale geschillen, problemen of criminele feiten. Een vergund en deskundig privédetective kan u de nodige ondersteuning geven om het fijne van de zaak te weten te komen of de nodige bewijzen te verzamelen.

Klik hier

Waarom ons kantoor ?

Wat is de juridische bewijswaarde van de bevindingen en rapportering?
Wat is de wettelijke regeling van het beroep van privédetective?
Welke middelen en onderzoeksmethodes worden er aangewend?
Hoe verloopt de opmaak van opdrachtovereenkomst en rapportering naar cliënt?
In hoeverre wordt mijn privacy gerespecteerd?
Wat is de kostprijs van een onderzoek?
Hebt u nog vragen?

Mannelijke en vrouwelijke privédetectives.

Vergund voor onderzoek in België en Frankrijk.

Onze certificeringen en garanties