+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Afpersing, chantage en bedreiging

In de afgelopen jaren is er een duidelijke toename zichtbaar van personen die zowel zakelijk als privé worden gechanteerd. Snel schakelen is in zulke gevallen noodzakelijk om escalatie van criminele activiteiten te voorkomen. Chantage en afpersing zijn gevoelige onderwerpen die om grote discretie vragen.

 

Wat is afpersing/chantage?

Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Het onderscheidt bestaat erin dat de dader van dit misdrijf de goederen als gevolg van geweld of bedreiging niet wegneemt maar doet afgeven.

Afpersing of chantage kan een levensbeheersende situatie zijn en in vele gevallen zelfs beangstigend. In een dergelijke situatie kan het een hele stap zijn om naar de Politie te gaan. Wat gebeurt er met de informatie, word ik wel geholpen? Zorgt dit niet voor imagoschade, gevoelens van schaamte of onmacht?

 

Wie er aan toegeeft, komt op een lijdensweg terecht die slechts op een paar manieren kan eindigen:

  • U kunt niet langer de geëiste diensten leveren of gunsten bewijzen.
  • De kwetsbaarheid vervalt doordat de oorzaak beperkt of algemeen bekend raakt.
  • U raakt financieel uitgeput.

 

 

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging, – Artikel 461 Belgisch Strafwetboek - Diefstal