+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Antecedentenonderzoek

Wat is antecedentenonderzoek?

Een dergelijk onderzoek naar het verleden van een persoon kan bij verschillende gelegenheden plaatsvinden. Een informeel onderzoek is mogelijk als de betreffende persoon voor  een belangrijke functie
wordt benoemd, om een verleden van goede zeden vast te stellen.
Formeel kan het dienen bij het voltooien van een sollicitatieprocedure:
Het (gerechtelijk) verleden van uw toekomstige werknemer is vaak een doorslaggevende factor alvorens men beslist deze in dienst te nemen.

 

Kronos et Veritas voert een gedetailleerd onderzoek naar het strafrechtelijke verleden uit. Ook de omstandigheden en gewoontes van familieleden en gezinsleden kunnen deel van een antecedentenonderzoek zijn. Het oogmerk van de werkgever is in dat laatste geval het uitsluiten van chantabele personeelsleden en het vertrouwelijk houden van informatie. Een personeelslid dat belangrijke informatie doorlekt naar een concurrent kan immers een enorme financiële klap aan uw omzet geven.

 

Een onderzoek naar de integriteit van uw werknemer is een cruciale factor voor elk bedrijf dat werkt met een grote hoeveelheid intern ontwikkelde know-how.

In het bedrijfsleven

Antecedentenonderzoek door een particulier bedrijf is een bron van kredietinformatie. Dergelijke vormen van antecedentenonderzoek worden ook wel kortweg creditcheck, huurderscheck, risicoanalyse of test naar kredietwaardigheid genoemd, afhankelijk naar de aard van het onderzoek.

Bij het voltooien van onderzoek stelt ons kantoor een dossier op dat inzicht geeft over de kredietwaardigheid en het betalingsverleden van een potentiële huurder of zakenpartner. Met behulp van een antecedenten onderzoek worden problemen of risico’s in kaart gebracht zodat problemen met bijvoorbeeld huurders of gedebiteerden worden voorkomen.