+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Contractbreuk

Ga je een contract aan dan heb je een bepaalde verwachting en afspraken waaraan moet worden voldaan. Veelal komt men die voorwaarden compleet na zodat het contract netjes wordt afgerond. Het overeenkomst kan echter niet in alle gevallen compleet worden nageleefd waardoor contractbreuk met schade kan ontstaan. Wat houdt deze schending van de verbintenis in en wat voor consequenties kunnen eraan worden verbonden?

Contractbreuk, opzeggen en ontbinding

Het kan dat het niet loopt met de gemaakte afspraken zoals verwacht. Van contractbreuk is sprake als een partij de overeenkomst niet naleeft zoals de wederpartij redelijkerwijs mocht verwachten. Deze bewoording geeft al aan dat het feit of er al dan geen contractbreuk is, niet altijd zwart wit ligt. Als er inderdaad sprake is van contractbreuk, dan kan het zijn dat u de overeenkomst wil opzeggen. De vraag kan rijzen welke opzegtermijn geldt. Als opzeggen of tussentijds opzeggen niet kan, is er ook nog de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Ontbinden vorderen kan ook voor de rechter. In geval van contractbreuk kan het zijn dat naast opzegging of ontbinding, de partij die de overeenkomst niet goed nakomt aansprakelijk is en gehouden is tot schadevergoeding. De partij die schadevergoeding eist, zal de aansprakelijkheid van de wederpartij en de geleden schade moeten aantonen en bewijzen. .