+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Diefstal

Indien u slachtoffer bent van diefstal

1. Materieel

Bij vaststelling van diefstal is het best eerst een melding te maken bij de politie. Deze zal vervolgens overgaan tot het opnemen van uw verklaring in een Proces Verbaal (PV). Het Proces Verbaal wordt in de meeste gevallen doorgestuurd naar het Parket van de Procureur des Konings  of onderzoeksrechter.

Door onvoldoende bewijs en/of te hoge werkdruk wordt een aangifte van diefstal door de Procureur des Konings dikwijls geseponeerd en dusdanig niet behandeld. Zo blijft de diefstal onopgelost en de schade destemeer groot.

 

2. Weggelopen of gestolen (huis)dieren

Ook uw geliefd huisdier kan weglopen of gestolen worden. Er wordt door ons een nauwgezet onderzoek uitgevoerd naar verloren of gestolen (huis)dieren, dit start bij een degelijk voorbereid buurtonderzoek.

In de meeste gevallen is een geschil met een naaste buur de oorzaak van het plots verdwijnen (of zelfs vergiftigen) van het huisdier waaraan u gehecht bent.

Privédetective inschakelen

Naast de aangifte van diefstal bij de dienst politie, kan u best beroep doen op een wettelijk erkend privédetectivekantoor (private recherche).
In tegenstelling tot de publieke recherche, hebben wij als privédetective meer mogelijkheden om snel en accuraat uw zaak te behartigen.
Met grote zekerheid kunnen wij de dader van de diefstal vinden en vervolgens aangeven aan de politionele overheden (bv. betrapping op heterdaad).
Zo worden tegenwoordig gestolen goederen te koop aangeboden op het internet.

Wij kunnen voor u informatie inwinnen, zowel bij derden (buurtonderzoek) alsook bij de betrokkene. Er kan bovendien een opname registratie van de gesprekken plaatsvinden, dewelke rechtsgeldige bewijswaarde hebben in een juridisch geschil. Met het ingewonnen bewijsmateriaal kan u desgewenst naar de rechtbank stappen om de berokkende schade te recupereren.

Aarzel niet en contacteer ons indien u slachtoffer wordt van diefstal.

Bij diefstal kunnen wij uw dossier voorbereiden of uw klacht verder aanvullen met nieuw verworven bewijsstukken