+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Diefstalonderzoek

Hebt u een vermoeden dat er goederen verdwijnen ?

De helft van deze werknemers die diefstal pleegt op het werk, zowel arbeiders als bedienden tot zelfs kaderleden, zijn langer dan vijf jaar in dienst van het bedrijf. Door het huidig klimaat van financiële crisis met een lage groei en weinig positieve vooruitzichten, is de verleiding groot om op een niet koosjere wijze de levensstandaard intact te willen houden.

 

Merendeels verdwijnen er goederen wanneer

  • Het risico laag is om ontdekt of betrapt te worden
  • De gelegenheid zich voordoet
  • Er een motief is:
    • Missen van een promotie
    • Ontevredenheid over het loon
    • Geldgebrek door sociale omstandigheden (bv. scheiding)

Niet onbelangrijk hierbij is het repetitief karakter

Zodra een malafide werknemer gelukt is in zijn opzet om goederen te verduisteren of te ontvreemden, is de kans groot dat hij een reeks van volgende diefstallenacties plant. Meestal is de dader niet aan zijn proefstuk toe (eenmaal een dief, altijd een dief) en heeft hij met grote zekerheid reeds eerder zaken ontvreemd bv. bij een vorige werkgever of in de privésfeer (winkeldiefstal, familie of vrienden…).

Diefstalonderzoek

Diefstallen binnen het bedrijf

Deze kunnen immense schade toebrengen en u een grote som geld kosten wanneer er niet adequaat tegen opgetreden wordt. Bij vermeende diefstal van goederen of gelden is het belangrijk een onderzoek in te stellen. Ons kantoor doet de nodige schaduwopdrachten en opsporingen om de dader(s) te betrappen. Bovendien werken wij samen met gerechtsdeurwaarders over het ganse land om tot de recuperatie van de gestolen goederen te komen. Tijdens de duur van het onderzoek blijven wij met u in contact zodat u steeds op de hoogte bent van de evolutie in uw zaak.

Wij observeren en schaduwen het individu op verdacht gedrag en eventueel gepleegde strafbare feiten