+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Erfeniskwesties

Wilt u bepalen wie wat van u erft? Dat kan door een onderzoek te voeren naar een toekomstige begunstigde. In september 2018 is de wetgeving betreffende erfenissen grondig gewijzigd, waardoor u een grotere vrijheid heeft verworven bij het vastleggen van uw testament. Hieronder vindt u de tien voornaamste veranderingen. Heeft u vragen of wenst u een dergelijk onderzoek te starten, contacteer Kronos et Veritas voor meer informatie omtrent deze materie. – Bron: De Tijd Erfenisgids
1. Verdeling erfenis vastleggen met het hele gezin

Erfovereenkomsten zijn niet langer verboden: tijdens uw leven met anderen afspreken hoe u wilt dat uw vermogen na uw dood onder hen wordt verdeeld en die afspraken op papier zetten.

 

2. Minder inmenging van de overheid over uw erfenisverdeling

Wie kinderen heeft, zal die nog altijd niet tegen hun zin kunnen ont­erven.
Uw kinderen blijven wettelijk beschermde erfgenamen. Maar hun wettelijke minimumdeel bedraagt voortaan altijd de helft van uw nalatenschap.

Wel hebben kinderen voortaan een onderhoudsplicht ten opzichte van hun ouders.

 

3. Plus- en stiefkinderen betrekken in de erfenis

Stief- of pluskinderen kunnen dan wel erven tegen dezelfde tarieven als biologische kinderen, ze zijn geen wettelijke erfgenamen en al helemaal geen wettelijk beschermde erfgenamen. Plus­ouders moeten een testament opstellen of schenken. Onder het nieuwe erfrecht kan dat perfect.
Ook als de eigen kinderen dat liever anders zien.

Een erfovereenkomst met de kinderen én de pluskinderen opstellen behoort voortaan ook tot één van de mogelijkheden.

 

4. Geen verschil meer tussen schenken van vastgoed en geld

Wilt u tijdens uw leven al goederen wegschenken? Dat kan perfect. Maar op de dag dat u overlijdt, wordt nagegaan of u niet te vrijgevig bent geweest.
Die evaluatie veroorzaakte vroeger heel wat kopzorgen en onbedoelde scheeftrekkingen, omdat voor roerende goederen de waarde op de dag van de schenking telde, terwijl voor onroerende goederen de waarde op de dag van het overlijden van de schenker in rekening werd gebracht.

 

5. Oppassen geblazen voor opvolger familiebedrijf

Op de nieuwe algemene regel dat schenkingen gewaardeerd worden op de dag van de schenking, geïndexeerd tot op de dag van het overlijden is er één belangrijke uitzondering: schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik.
In dat geval gebeurt de waardering pas op de dag dat de begiftigde ook het vruchtgebruik verwerft. Meestal is dat op de dag dat de schenker overlijdt, tenzij hij vroeger aan dat vruchtgebruik zou verzaken.

 

 

6. Teruggave van geschonken goederen

Schenkingen worden voortaan in waarde en niet langer in natura verrekend als blijkt dat iemand te veel geschonken kreeg. De andere erfgenamen kunnen daardoor niet langer aanspraak maken op het goed zelf, maar zullen ter compensatie als schuld­eiser recht hebben op een enveloppe met geld.

Omgekeerd hoeft iemand die goederen geschonken kreeg zich geen zorgen meer te maken dat andere erfgenamen op de dag dat de schenker overlijdt, plots dat geschonken goed zullen komen op­eisen.

 

7. Nieuw huwelijk hoeft erfrechten kinderen niet langer te dwarsbomen

Door te trouwen promoveert u uw partner tot wettelijke erfgenaam. Als u niets regelt, erft die partner het vruchtgebruik op uw nalatenschap. Uw kinderen erven daardoor niet langer de na­latenschap in volle eigendom, maar alleen de blote eigendom.

 

8. Meer solidariteit tussen echtgenoten, ook bij scheiding van goederen

Huwt u met scheiding van goederen, dan bouwt u tijdens het huwelijk geen gemeenschappelijk vermogen op, maar zijn er slechts twee vermogens: dat van elke echtgenoot afzonderlijk. Die strikte scheiding heeft haar troeven, bijvoorbeeld doordat de zelfstandige zijn partner kan beschermen tegen schuldeisers voor het geval er met het bedrijf iets zou mislopen. Maar als een van beide partners minder verdient of zijn carrière opzijzet om voor de kinderen te zorgen, riskeert die laatste met lege handen achter te blijven bij bijvoorbeeld een scheiding.

 

9. Vennootschap maakt geen verschil meer bij huwelijk met zelfstandige

Bent u gehuwd onder het wettelijke stelsel, dan behoort datgene wat beide echtgenoten verdienen tijdens het huwelijk tot het gemeenschappelijk vermogen. Elke partner is voor de helft eigenaar van dat gemeenschappelijk vermogen, ongeacht welke partner dat inkomen verdiende.

 

10. Vlaanderen maakt erven minder duur

Vlaanderen hervormt de manier waarop de erfbelasting berekend wordt. Dat is niet toevallig, want Vlaanderen wil met de hervorming de grotere flexibiliteit ondersteunen die het nieuwe erfrecht biedt.