+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Personeelscontrole

Twee op vijf Belgische ondernemingen worden op een bepaald moment het slachtoffer van fraude of oplichting door werknemers

Bedrijfsdiefstal kan een grote verliespost betekenen wanneer er niet consequent tegen opgetreden wordt. Door een gebrek aan interne controle is de pakkans en de drempel naar fraude en oplichting erg klein. Ongeacht
de staat van dienst van de werknemer(s) bestaat er steeds een risico, dat met behulp van een privédetective kan worden weggewerkt.

 

Het kost u als bedrijf een pak geld wanneer werknemers:

  • Overdreven en valse onkostennota’s ingeven
  • Sjoemelen met rekeningen en facturen
  • Misbruik maken van bepaalde privileges
  • Ergens anders gaan werken tijdens ziekteverlof
  • Gegevens, projecten en klantenbestanden doorspelen aan een concurrent
  • Goederen stelen die eigendom zijn van de onderneming

Diefstal in iedere sector

Elke organisatie loopt het risico om geconfronteerd te worden met fraude en criminaliteit. Interne bedrijfsdiefstal komt dusdanig in alle sectoren voor. Bovendien heeft fraude zijn weerslag op het imago van het bedrijf alsook op de werknemer als individu.

Zowel interne factoren (missen van een promotie, ontevredenheid over het loon) als externe factoren (geldgebrek, scheiding) kunnen een aanleiding geven tot diefstal van goederen of tal van misbruiken. Een geringe pakkans maakt het risico op fraude dan heel groot. Met behulp van een detectivekantoor kan u snel uw vermoeden over een bepaalde werknemer falsifiëren of bevestigen.

Camerabewijs personeelscontrole - Prive Detectives

Uw professionele activiteit, de motor van uw inkomen

Als manager van de onderneming kan u concrete maatregelen nemen om een herhaling van het incident te voorkomen. Een goede begeleiding is dan uiterst belangrijk in het geval u het slachtoffer wordt van malafide praktijken veroorzaakt door een werknemer of door derden.

Wij kunnen bij vermoeden van fraude of diefstal het personeelslid discreet observeren en u een rapport gestaafd met reële feiten bezorgen. Op die manier kan u bijvoorbeeld controle uitoefenen op de prestatiebladen van de betrokken werknemer en verhoogt u de rendabiliteit van uw bedrijf. Of u kan het dossier gebruiken om de werknemer ermee te confronteren, tot een ontslagregeling te komen of om eventuele strafrechtelijke procedures te ondersteunen.

Definitie oplichting : Het ontfutselen van goederen of gelden aan nietsvermoedende personen met mooie woorden en voorstellen