+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Pesten op de werkvloer

Pesten op het werk komt meer voor dan men denkt, het doet afbreuk van de waardigheid van een persoon. Op het werk iemand pesten kan gaan van het slachtoffer nutteloze taken te laten uitvoeren, iemand uitlachen, kleineren of negeren… De gevolgen zijn niet te overzien: hartkloppingen, slaapstoornissen, vermoeidheid… Om dan nog maar te zwijgen van de gevolgen die pesterijen en pesten hebben op emotioneel vlak.

 

Rol privé detective

Wat is pestgedrag, in het bijzonder op de werkvloer ? Het is het herhaaldelijk mishandelen van iemand door een bepaald individu (collega) of een groep collega ‘s (seriepesten). Dit kan gaan van verbale agressie of vernedering (beschimpen, beledigingen, plagerijen, intimidaties), of zelfs sabotage zodanig het slachtoffer zijn werk niet meer naar behoren kan uitvoeren.
De pester wordt ook wel agressor
 genoemd.

Het pesten gebeurt vaak op heel subtiele wijze, waarbij de agressor(s) zich degelijk voorbereiden en in veel gevallen is het moeilijk een beschuldiging van pesten op de werkvloer hard te maken. Dit in tegenstelling tot het pestgedrag op school. Onder pesten op de werkvloer, kan men tevens ongewenst seksueel gedrag (OSGW) definiëren, dit kan gaan over zowel fysiek als verbaal geweld:
Aanrakingen, lonken of wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of Insinuaties, compromitterende foto’s, teksten, video’s,
Slagen en/of verwondingen, verkrachting

Soms gebeurt het dat een ontslagprocedure door de werkgever opgestart tegen de pester, uitmondt in een beschuldiging van pesten door de ontslagen werknemer tegen zijn werkgever.

Een bijkomend probleem is echter dat getuigen dikwijls hun medewerking weigeren te verlenen uit angst voor de negatieve consequenties & represailles van de agressor(s) ten overstaan van hun getuigenverklaring.

Bel/mail mij terug

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bij ongewenst seksueel gedrag op het werk, zijn vrouwen driemaal meer het slachtoffer dan mannen. Het kostenplaatje voor een onderneming van pesten op de werkvloer zou gemiddeld ongeveer €120.000 per jaar per pester bedragen.

Pesten op het werk, wat nu ?

Pesten vereist een directe aanpak en moet in alle opzichten bestreden worden, of het nu gaat over de werkvloer, op school, of elke andere omgeving. Indien er door het pestgedrag zich strafbare feiten voordoen
(bvb. diefstal, vernieling, extreme bedreiging, mishandeling etc.), doet men best direct aangifte bij de politie. Hetzij door de werkgever, het slachtoffer in eigen persoon of indien mogelijk de getroffen werknemer samen met zijn werkgever.

De werkgever wordt in vele gevallen beschouwd als de verantwoordelijke partij om reden dat het pesten op zijn werkomgeving plaatsgrijpt. Daarom kan in deze complexiteit van ongewenst gedrag op het werk, een privédetective consulteren van groot belang zijn. De meest voor de hand liggende manier is het infiltreren van de privédetective op de werkvloer door mee te draaien in het systeem van het bedrijf.

Zodoende komen wij tot de juiste analyse en beogen wij een grondige bewijslast, die u als werkgever in staat stelt om de belastende bewijsstukken voor te leggen op de rechtbank. Pesten op het werk wordt in de praktijk als een serieus probleem erkend. Er is ondertussen een stevig juridisch draagvlak, ons rechtssysteem biedt een voldoende wettelijk kader om pesten in te dijken en bijgevolg te bestrijden. (o.a. via Preventieadviseurs in dienst van het bedrijf).

Echter wacht niet te lang ons te contacteren, indien u signalen opvangt van mogelijk pestgedrag van één van uw werknemers op een ander personeelslid. Hierbij geldt altijd de gouden regel : Voorkomen is beter dan Genezen!

Ongeveer 1 op 20 EU-werknemers verklaart reeds het slachtoffer te zijn geweest van pesten.