+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Retailfraude

Toenemende fraude in retail

Derving in de detailhandel is de laatste jaren een steeds groter wordend probleem. Talloze retailers worden hierdoor toenemend gedupeerd. In 2012 werd de schade door derving al geschat op zo’n 1,2 miljard euro.
Fraude is de belangrijkste oorzaak van het kapitaalverlies.
Bij retailfraude gaat het om oplichting, diefstal en verduistering.

Retailfraude opsporen is één van onze expertises

Wij kennen en doorgronden de methoden, de trucs, de slinkse wegen waarvan uw medewerker(s) met foute intenties gebruik maken. Tijdig ingrijpen voorkomt erger. Frauderende werknemers zijn een gezwel in uw organisatie, zij besmetten vaak hun omgeving. Wij zorgen voor sluitend bewijs, waardoor u op gerede gronden een aangifte kan doen en de gang naar de rechter kan maken. Eén telefoontje is voldoende voor een vrijblijvend gesprek en verkenning van de mogelijkheden.

Interne fraude in de retail herkennen

Het herkennen van interne fraude is niet eenvoudig. Wel zijn er verschillende signalen die kunnen duiden op interne fraude. Mocht u een aantal van deze signalen herkennen, wees dan extra alert. Enkele signalen die (kunnen) wijzen op interne fraude :

  • Een van de werknemers is altijd als eerste aanwezig en vertrekt als laatste
  • Een van de werknemers werkt vaak zelfstandig of met één of meerdere               specifieke collega’s
  • Een werknemer heeft opvallend vaste patronen in de pauzes
  • Een werknemer maakt een nerveuze indruk
  • U signaleert regelmatig schade aan bepaalde artikelen
  • U treft regelmatig geopende verpakkingen aan
  • U bespeurt frequent goederen die niet op de juiste plaats liggen of staan
  • Bij een bepaalde kassière is opvallend vaak ‘oponthoud’, of juist veel pret –         een aanwijzing voor sweethearting

Externe en interne retailfraude

Bij fraude kan men onderscheidt maken tussen externe fraude en interne retailfraude. Er is sprake van externe fraude zodra er fraude plaatsvindt van buitenaf. Denk hierbij aan oplichting of winkeldiefstal door bijvoorbeeld bezoekers/klanten, of door samenspannen van mensen in dienst; van leveranciers en (een van) uw werknemer(s).

Sweethearting

Een ander probleem, dat vaak erg onderschat wordt, is de interne fraude. Fraude die wordt gepleegd van binnenuit, al dan niet met hulp van buitenaf. Bij interne fraude zijn er dus medewerkers vanuit de eigen organisatie betrokken. Zo is sweethearting een belangrijke factor, waarbij werknemers extreme kortingen of gratis goederen toekennen aan de klanten die zij persoonlijk (hebben leren) kennen.

Retailfraude - Prive Detective