+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Stalking of belaging

Het is helaas een fenomeen waar steeds meer en meer mensen mee geconfronteerd worden. Wanneer passie te hoog oplaait en extreme vormen aanneemt, kan dit een fysische of psychische bedreiging tot gevolg hebben.

Het begint met stalking

In vele gevallen is stalking slechts een begin dat kan dienen als voedingsbodem voor ernstigere misdrijven zoals: mishandeling, smaad, laster, vandalisme, aanranding, verkrachting tot zelfs moord. Ook belaging leunt heel dicht aan bij stalking en manifesteert zich (onder de vorm van pesten, opwachten en achtervolgen, ongewenst contact via telefoon, GSM, sms, e-mails, brieven, afgifte van geschenken, onverwachts storende aanwezigheid op publieke en niet-publieke plaatsen). Of de belager bestelt diensten of goederen of annuleert de bestellingen of diensten van het slachtoffer zonder diens medeweten.

Moeilijk bewijslast te vergaren

Ook de federale overheid maakt zich terecht zorgen over de stijgende gevaren van stalking. Daarom werden nieuwe juridische initiatieven in het leven geroepen om op legale wijze paal en perk te stellen aan deze praktijken.
De nieuwe wetsbepalingen zorgen ervoor dat slachtoffers gemakkelijker gerechtelijke stappen kunnen ondernemen. Stalking werd opgenomen als strafbaar feit en duidelijk omschreven in Art. 442bis van het strafwetboek. Conform deze wetgeving contacteren wij altijd de Procureur des Konings wanneer wij een crimineel feit vaststellen.

Jarenlange ervaring met de modus operandi

Door grondig onderzoek zorgt Kronos et Veritas er in de eerste plaats voor
dat de stalker een gezicht en identiteit krijgt. Verder kunnen wij ook een gedetailleerd rapport opstellen van de (strafbare) handelingen.
Met een dergelijk dossier heeft u een gebundeld geheel van rechtsgeldige bewijsstukken, wat ervoor zorgt dat u gemakkelijker een zaak voor de rechtbank kan brengen en juridische maatregelen kan afdwingen.

Stalking begint meestal onschuldig maar gaat snel over tot een passioneel misdrijf zoals slagen en verwondingen, aanranding, verkrachting en zelfs moord

Men spreekt van stalking bij:

Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete, of met een van die straffen alleen. Tegen het in dit artikel bedoelde misdrijf kan alleen vervolging worden ingesteld op een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd. – Art. 442bis van het strafwetboek
Stalking - Prive Detectives