+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Terughalen van voertuigen

De automarkt is heel gevoelig voor fraude. Bij het opstellen van een contract is het vaak moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de kredietwaardigheid van de klant, met alle mogelijke nare gevolgen van dien.

Ons kantoor kan u hierbij helpen door de vermogenstoestand van de contractant onder de loep te nemen. Wanneer de klant de schuldaflossingen niet meer betaalt en erger nog, van de aardbol verdwenen lijkt, dan kunnen wij deze persoon terugvinden, aanmanen tot betaling en indien nodig het voertuig terughalen.

In sommige gevallen wordt er door malafide personen een constructie opgezet om het voertuig met voorbedachte rade te verduisteren. Ook dan kan ons kantoor terugvallen op haar ervaring en kennis om het voertuig aan u terug te bezorgen. Mits volmacht, kan ons kantoor ook klacht indienen bij de officiële instanties en zo een strafrechtelijk proces in gang zetten.
Hierdoor kan het voertuig snel worden gerecupereerd en kan u een juridische procedure starten voor een financiële schadeclaim.

Diefstal en auto terug vorderen
Privédetectives zijn wettelijk verplicht een schriftelijke melding te maken aan de Procureur des Konings bij het vaststellen van een crimineel feit