+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Verhoren van verdachten en getuigen

Vermoedens van een daderprofiel

Indien er nog geen sluitende zekerheid is omtrent de dader, is het aangewezen de verdachte persoon in kaart te brengen. Door de mogelijke betrokkene te schaduwen en dusdanig zijn gangen na te gaan, komt men steevast tot een dader(s)profiel. Hiervoor zijn tal van observatiemogelijkheden, binnen of buiten de werkvloer, dus afhankelijk van de specificatie op het terrein.

Eens het profiel van de dader duidelijk en bewezen is (bvb. verstopt ontvreemd materiaal om over te laden in eigen voertuig of dat van een compaan), kan er overgegaan worden tot het verhoren van getuigen, slachtoffer en dader(s).

Er bestaan in de praktijk studies van verschillende verhoortechnieken. De ondervraagtechniek is desgevallend verschillend indien men te maken heeft met een dader dan wel met getuigen of slachtoffer(s).

Het verhoren van getuigen (of slachtoffer)

Door hen te betrekken bij de zaak en door van elk personeelslid die op de hoogte is (in dit geval, collega’s of werknemers van het bedrijf waar betrokkene werkt, directie, extern personeel, leveranciers…) een persoonlijk interview af te nemen, komt men meestal tot relevante informatie om een rechtsgeldig dossier samen te stellen. Op voorwaarde de vraagstelling door de aangestelde privédetective bijzonder goed voorbereid is en de vragen duidelijk zijn.

Om het daderprofiel in kaart te brengen worden bij het verhoor alle beschikbare wettelijke middelen ingezet

Het verhoren van de dader

Hierbij heeft men in de meeste gevallen reeds de verklaringen van getuigen of slachtoffer. Het is zaak om in dit stadium de vraagstelling zo te maken dat er geen twijfel kan bestaan wat de bedoeling van de bevraging is en dusdanig de opgestelde vragen niet voor andere interpretaties vatbaar zijn. De dader wordt als het ware geconfronteerd met de harde bewijsstukken (camerabeelden, verklaringen van collega’s getuigen, vindplaats verstopte goederen, depot…).
Bewijsmateriaal

Confrontatie met de bewijsstukken

De bekentenis van de dader is het beste bewijs. Hierbij zal de detective de verklaring van de dader uittypen in diens aanwezigheid en hem voor akkoord laten naamtekenen na eerst de volledige verklaring te hebben voorgelezen. De ondertekende verklaring van de dader, samen met het eindrapport en de harde bewijzen zijn rechtsgeldig. Uw raadsman zal hiervan gebruik maken indien u mocht overwegen de zaak aanhangig te maken voor de rechtbank.