+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Verzekeringsfraude

Wat is verzekeringsfraude?

Het oplichten van de verzekeringsmaatschappij is voor sommige burgers een echte bezigheid geworden. Zij deinzen er niet voor terug om bij een schadegeval een flinke euro te verdienen op kosten van het bedrijf. Zij overdrijven de schade, dienen een fictieve aangifte in en proberen hun verantwoordelijkheid te ontlopen.

 

Verzekeringsfraude opsporen

De opdracht van ons zelfstandig Detectivebureau bestaat erin de nodige bewijzen te verzamelen om deze fraudeurs in het nauw te drijven en de juiste waarheid aan te tonen. De voorbeelden van verzekeringsfraude zijn talrijk en zeer verscheiden en gaan van een persoon die ten onrechte gebruik maakt van de arbeidsongevallenverzekering tot iemand die de schade aan zijn voertuig wijt aan een loslopend dier dat over de weg liep. Verzekerden proberen alsmaar vaker de feiten te overdrijven bij de aangifte van een schadegeval.

 

Verzekeringsfraude staat niet in de Belgische strafwet

Ongeacht het feit dat de term verzekeringsfraude niet als misdrijf in het Strafwetboek werd opgenomen, dient dit gedrag zoveel mogelijk te worden bestreden. Oplichters schatten de pakkans vaak verkeerd in. Toch kunnen zij wel gevat worden voor oplichting of valsheid in geschriften.

Deze opdrachten zijn hoe dan ook niet zonder expertise op te lossen.
Kronos et Veritas combineert objectiviteit met volharding en een flinke
dosis geduld om de waarheid toch te achterhalen. Onze experts leerden
de afgelopen jaren in heel wat deelsectoren van het verzekeringswezen
de kneepjes (en de valkuilen) van het vak.

Verzekeringsfraude treedt het meest op bij:
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Autoverzekeringen
  • Brandverzekeringen
  • Levensverzekeringen
U kan bij ons terecht voor verschillende onderzoeksdaden zoals het verhoor van een verzekerde of getuigen, coördinatie met verschillende overheidsinstanties, de controle van het alibi, etc. Bij vaststelling van fraudering kan uw bedrijf met het door ons geleverde bewijsmateriaal een sterke financiële compensatie vorderen.
Interne fraude onderzoeken

Bel/mail mij terug

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

We schatten dat de fraude 5 tot 10 procent vertegenwoordigt van de vergoedingen die door verzekeraars worden uitgekeerd. In 2008 werd door de verzekeraars in totaal 6,6 miljard euro uitbetaald in België. De fraude ligt dus tussen de 330 miljoen en 660 miljoen euro. De vier miljoen verzekerde gezinnen hebben op een jaar tijd dus tussen de 75 en 150 euro betaald aan de fraudeurs, zegt woordvoerder Wauthier Robyns van Assuralia.