+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Werkmethode

Bij Kronos et Veritas bent u altijd welkom voor een eerste gesprek. Zo krijgt u snel een idee van onze service en het budget dat eventueel nodig is voor uw zaak. Eerlijkheid, vertrouwen en glasheldere communicatie naar de cliënt toe zijn fundamenteel voor een geslaagd onderzoek en vormen een conditio sine qua non binnen onze werkmethode.

Een privédetective inschakelen, hoe gaat u te werk?

Beslist u om gebruik te maken van onze diensten, dan maken wij een overeenkomst op waarin duidelijk en gedetailleerd de opdracht beschreven staat. Na een wederzijdse handtekening gaan wij meteen aan de slag. Tijdens het onderzoek laten wij alles zo transparant mogelijk verlopen door u consequent op de hoogte te houden van de vorderingen. Eenmaal de opdracht afgelopen is, bezorgen wij u een uitgebreid en duidelijk rapport met de resultaten en eventuele bewijzen.

 

De overeenkomst en het rapport

Zoals wettelijk verplicht is maken wij bij het begin van de opdracht een schriftelijke overeenkomst op die ondertekend wordt door beide partijen. Na de uitvoering van de opdracht maken wij vervolgens een rapport op dat de volgende gegevens omvat :

  • Een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van data,               plaatsen en uren, alsook wie daarbij vergezeld was.
  • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten
  • De overtuigingsstukken (foto’s, videobeelden, proces-verbaal, opnames, …)
  • Een origineel gebundeld dossier en een gebundeld kopij voor uw advocaat

Elk document dat van een privédetective uitgaat, maakt melding van zijn beroepstitel en zijn vergunningsnummer.
Indien vereist door de cliënt of de advocaat van de cliënt, kan de privédetective ook optreden als getuige in rechtszaken.

Filmen op parkeerplaats - Prive Detectives

Een onderzoek geleid door privédetectives met ervaring

Kronos et Veritas wordt geleid door een van de weinige vrouwelijke privédetectives in ons land. De wet op privédetectives van 19 juli 1991 bepaalt dat men voor het voeren van een legaal onderzoek over een geldige vergunning moet beschikken. Deze kan alleen verkregen worden door het volgen van de juiste opleidingen, slagen voor de constante her-evaluaties en het kunnen voorleggen van een smetteloos strafrechtelijk verleden.

Onderzoek gevoerd door mensen zonder de nodige licenties is fundamenteel onwettelijk (en de verzamelde bewijzen zijn niet rechtsgeldig). Daarom bestaat ons team louter uit professionele privédetectives die de juiste licenties, vergunningen en ervaring kunnen voorleggen. Zij voeren stuk voor stuk discretie, eerlijkheid en professionaliteit hoog in het vaandel.