+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Woninginbraak

Wanneer iemand ongewenst uw woning betreedt en dingen ontvreemdt of beschadigt, dan zorgt dat voor heel wat slapeloze nachten. Deze persoon pleegt een inbreuk op uw eigendom en uw privacy.

Inbraak is een zwaar misdrijf dat zeker niet ongestraft kan worden gelaten. Destemeer het gerechtelijk onderzoek uitwijst dat er vaak recidivisme optreedt in woningen waar er reeds eerder werd ingebroken.

Mocht u het slachtoffer zijn van een dergelijk misdrijf, dan voeren wij voor u een diepgaand onderzoek uit. Dit gebeurt onder meer door het afstappen ter plaatse, een grondig buurtonderzoek, cameracontrole

Indien u reeds een vermoeden heeft over de mogelijke daders, kunnen wij
in alle discretie verder onderzoek voeren en het nodige bewijsmateriaal aanleveren.

U kan rekenen op deskundig advies en doortastend opsporingswerk in uw zaak.

De angst op nieuwe feiten is erg groot en helaas gegrond, recidivisme treedt vaak op eenmaal de woning ‘ gespot ‘ is…

Politie waarschuwt meer en meer voor aangebrachte merktekens van dieven en inbrekers

De dieven of inbrekers brengen subtiel specifieke merktekens aan op muurgevels of stoepen dmv. een soort stoepkrijt. Het is een vorm van codetaal waarmee zij communiceren met inbrekersbendes om aan te geven waar er kan ingebroken worden of wat voor buit de bendes ergens kunnen vinden.
Zo zijn er merktekens om aan te geven dat:

  • Er een hond aanwezig is
  • De woning voorzien is van een alarminstallatie
  • Er wel of geen interessante goederen te vinden zijn