+32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be

Absenteïsme & Ziekteverzuim

Constateert u dat een werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt door zich bijvoorbeeld heel vaak ziek te melden? Vermoedt u dat de betreffende werknemer mogelijk fraude pleegt door aan te geven ziek te zijn, terwijl deze in werkelijkheid niet objectief vaststelbaar ziek is en zich ook niet ziek voelt? Dan is er sprake van arbeidsverzuim. Zakelijk detective-onderzoek laten uitvoeren kan het ziekteverzuim aanzienlijk verlagen en geeft discreet inzicht in de oprechtheid van uw medewerker(s).

Mogelijke oorzaken van arbeidsverzuim

De voorbije tien jaar is het ziekteverzuim in Antwerpen, Vlaams Brabant en België in het algemeen aanzienlijk gestegen. Absenteïsme is een groot probleem voor vele bedrijven en het blijkt een lastige zaak om het arbeidsverzuim terug te dringen. Enkele veelvoorkomende oorzaken van onrechtmatig ziekteverzuim zijn:

 • Arbeidsconflict met de werkgever
 • Zwart werken bij andere werkgever
 • Lage motivatie, uitgekeken op de job
 • Vergrijzing
 • Te hoge werkbelasting
 • Stress en burn-out
 • Fysieke aandoeningen
 • Slechte thuissituatie
 • Verslavingen (roken, alcohol)
 • Discriminatie en pesten op het werk
 • Ongewenst gedrag

Juridische stappen tegen frauduleus absenteïsme

Na het vaststellen van onrechtmatig ziekteverzuim stellen wij een rechtsgeldig rapport op, waarmee u juridische stappen kan ondernemen en indien gewenst de werknemer kan ontslaan. Frauduleus absenteïsme gaat van kwaad naar erger. Laat daarom professioneel onderzoek uitvoeren en krijg meer duidelijkheid.

Uw intentie is het arbeidsverzuim in uw bedrijf sterk te verlagen. Daar helpen wij u graag bij. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Ziekteverzuim of frauduleus absenteïsme gaat van kwaad naar erger, hierbij zijn duur en frequentie van belang. Door een professioneel onderzoek scheppen wij duidelijkheid voor u

Onrechtmatig ziekteverzuim

Het is belangrijk om de zwaarwichtigheid van de onrechtmatige afwezigheid vast te leggen. Zeker als de werknemer werkzaamheden voor een andere werkgever uitvoert. Misschien doet de werknemer zwart werk tijdens de uren waarin hij of zij normaliter gebonden is aan het arbeidscontract met u. Onrechtmatig ziekteverzuim is zeer oneerbiedig van de werknemer naar zijn werkgever toe, maar ook ten opzichte van collega’s. Immers:

 • Personeel dat beschikbaar zou zijn, daagt plotseling niet op
 • Vervanging is niet snel te regelen
 • Kostprijs ligt hoog door niet gepresteerde uren
 • Productiviteit van het bedrijf gaat omlaag
 • Indirecte kosten door kwaliteitsverlies
 • Collega’s raken gedemotiveerd door onder meer stijgende werkdruk en overuren, en minder focus op eigen prestaties

Ziekteverzuim verlagen?

Om onrechtmatig ziekteverzuim tegen te gaan, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Zo niet, wordt een incidenteel ziekteverzuim vaak tot een gewoonte. Wij kunnen middels zakelijk detective-onderzoek voor u nagaan of uw ‘zieke’ personeelslid daadwerkelijk thuis is, of ondertussen voor eigen rekening of zelfs voor een concurrerend bedrijf werkt of bezig is met privé-aangelegenheden.

Privédetectives doen onderzoek naar de tijdsbesteding van de werknemer tijdens zijn ziekteverlof en dusdanig geen onderzoek naar de ziekte op zich.