+32 479 889 150 info@kevdetectives.be

Privé detective inhuren

Neem contact op voor een discreet verkennend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Privé detective inhuren

Vraag het advies van KRONOS ET VERITAS en schakel tijdig een privédetective in, zowel voor privé- als zakelijke belangen, waarbij het deskundig advies voor u van uitermate belang kan zijn.

Door tijdig een privé detective te consulteren, zal u beschikken over een duidelijk advies op maat, waarbij een degelijk onderzoek gevoerd wordt met de juiste analyse en/of bewijslast én rechtsgeldig en dus bruikbaar is in een rechtszaak.

Neem contact op via +32 479 88 91 50 of info@kevdetectives.be als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt vanzelfsprekend rekenen op volledige discretie.

Privé detective inhuren, voor welke situaties ?

Particuliere zaken, in het bijzonder :

 • Schaduwen en volgen van personen
 • Onderzoek vaststelling ontrouw (overspel)
 • Controle tijdsgebruik van ex-partner tijdens bezoekrecht
 • Onderzoek vermogenstoestand (bvb. opgelegd onderhoudsgeld)
 • Onderzoek alimentatie
 • Verificatie stalking
 • Opsporen van getuigen, vermiste of ontvoerde personen (bvb. parentale ontvoering)
 • Opsporen van verloren of gestolen voorwerpen en dieren (bvb. schilderijen, antiek…)

Bedrijfsgerelateerde opdrachten, in het bijzonder :

 • Ziekteverzuim & absenteïsme
 • Controle tijdsgebruik intern & extern personeel
 • Controle baanpersoneel (vertegenwoordigers)
 • Niet naleven clausule concurrentiebeding
 • Misbruik van vertrouwen
 • Bestrijding chantage door ondergeschikten of sabotage
 • Oneerlijke concurrentie
 • Diefstalonderzoek

Er is een grote verscheidenheid in situaties, zowel bedrijfsgericht als in de private sfeer, waarbij een prive detective van groot nut kan zijn en ingehuurd wordt.

KRONOS ET VERITAS is voornamelijk actief in Antwerpen, Brussel (Vlaams-Brabant), Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg.
Zowel vrouwelijke als mannelijke privé-detectives zijn inzetbaar en bevoegd om onderzoek te voeren over gans het Belgische grondgebied alsook Frankrijk.

Dagdagelijks doen bedrijven, particulieren als advocaten en gerechtsdeurwaarders, een beroep op privedetectives. Het is onze ambitie om iedere opdracht professioneel, objectief en discreet te behandelen binnen het afgesproken tijdstip. Tijdens de uitvoering van het onderzoek,
houden wij u stipt op de hoogte van het verloop van uw zaak. Bovendien gebeuren alle onderzoeken binnen het strikt wettelijk en deontologisch kader.

U wenst een privé detective in te huren ?

Met KRONOS ET VERITAS hebt u een professionele en discrete partner gevonden, waarop u steeds beroep kan doen en die optreedt als uw vertrouwenspersoon.

Als dynamisch detectivekantoor met een jarenlange ervaring (17 jaar), investeren wij in continue bijscholing en werkt ons kantoor met de meest geavanceerde materialen & technieken. Wacht dus niet te lang om een privé detective in te huren, voer beter tijdig een (voor)onderzoek uit dan in een conflictsituatie te belanden. U kan ons steeds contacteren voor een vrijblijvend gesprek. Het intakegesprek kan plaatsvinden op een neutrale plaats (ons kantoor) of een door u gekozen locatie.

Als specialist ter zake kennen wij de procedure. Met het afleveren van een professioneel uitgevoerd onderzoek en een juridisch correct eindrapport, waarborgen wij u uw eerste lijn- vertrouwenspersoon te zijn.

Maak vrijblijvend een telefonische afspraak of vul gerust de contactaanvraag in. Een grondig eerste gesprek, ligt aan de basis van een goed opgebouwd dossier !

KRONOS ET VERITAS is erkend door FOD Binnenlandse Zaken onder het
vergunningsnummer Lic.FOD.BiZa.14.1369.07.

Bel voor gratis consult

+32 479 889 150

Gratis verkennend gesprek

100% discreet en vertrouwelijk.


  Ik accepteer het privacy policy

  Bij diefstal kunnen wij uw dossier voorbereiden of uw klacht verder aanvullen met nieuw verworven bewijsstukken

  Gratis verkennend gesprek

  100% discreet en vertrouwelijk.


   Ik accepteer het privacy policy

   R

   Gratis verkennend gesprek

   Voordat u ons de opdracht geeft krijgt u eerst een gratis verkennend gesprek met een ervaren privé detective.
   R

   Bespreking van onderzoeksmethode

   Voordat u ons de opdracht geeft bespreken wij de mogelijke onderzoeksmethodes met u.
   R

   Berekening van het budget

   U krijgt een nauwkeurige berekening van het budget.
   Zo is het voor beide partijen helder.

   R

   Ervaren privédetectives

   Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde privédetectives, mannen en vrouwen. Met méér dan 20 jaar ervaring.
   R

   Rechtsgeldige bewijsstukken

   U krijgt van ons een volledig juridisch eindrapport met rechtsgeldige bewijsstukken.
   R

   Discreet en integer

   U krijgt garantie dat wij volstrekt discreet en met met volle integriteit handelen.
   R

   Samenwerking met advocaten

   Wij werken samen met advocatenkantoren op diverse rechtsgebieden.

   Meest gestelde vragen

   Wat is de juridische bewijswaarde van de bevindingen en het rapport?
   Een rechter mag gebruik maken van elk wettelijk verkregen bewijsmiddel dat aan hem voorgelegd wordt. Hierbij dusdanig de detectiverapporten, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder en getuigen, maar ook overtuigingsstukken zoals foto’s en videobeelden. In bepaalde welomschreven gevallen mag een privédetective een gesprek opnemen met verborgen microfoon. Van het opgenomen gesprek wordt vervolgens een transcriptie getypt dat eveneens rechtsgeldige waarde heeft. Vertalingen geschieden altijd door een beëdigd vertaler.
   Wat is de wettelijke regeling voor een privédetective?
   Niemand mag het beroep van privédetective uitoefenen of zich dusdanig voordoen indien hij daartoe niet een vergunning heeft behaald uitgereikt door de Minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens de lopende vergunningsaanvraag adviseert de Minister van Justitie alsook de Staatsveiligheid na onderzoek, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. (Artikel 2, §1 van de wet van 19 juli 1991) : Elke privédetective beschikt over een identificatiekaart, waarvan het model wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Alleen de houder van deze kaart, mag de titel van privédetective voeren.

   Elke privédetective aan wie een vergunningskaart is verleend, is een jaarlijkse heffing aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verschuldigd. (Artikel 20, §1)

   De wetgever heeft het beroep van privédetective streng gereglementeerd. Dit garandeert voor de cliënt van de privédetective, een strikte naleving van de wet van 19 juli 1991.

   Welke middelen en onderzoeksmethodes worden er aangewend?

   Een privédetective is verplicht om aan alle wettelijke bepalingen en voorwaarden te voldoen. Tevens dient deze rekening te houden met de opgelegde beperkingen. Het opsporen, het inwinnen van informatie en het vaststellen van misdrijven is immers pas legitiem wanneer aan alle bepalingen en wetten is voldaan. Deze bepalingen werden ondermeer opgenomen in volgende wetten :

    

   • Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective
   • Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie (Belgisch Staatsblad, 24 januari 1995)
   • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1993)
   • Artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

   KRONOS ET VERITAS beschikt binnen het kader van deze wettelijke bepalingen over de meest geavanceerde apparatuur alsook perfecte kennis over het legitiem gebruik van deze middelen, gecombineerd met 17 jaar ervaring en frequente bijscholing van de recentste onderzoeksmethodes.

   Hoe verloopt de opmaak van opdrachtovereenkomst en rapportering naar cliënt?

   Elke privédetective is verplicht om met de opdrachtgever een voorafgaand schriftelijke overeenkomst te sluiten, die op straffe van nietigheid, ondertekend wordt door beide partijen.

   Na de uitvoering van de opdracht maakt de privédetective zijn eindrapport op dat volgende gegevens bevat :

   • Een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van data, plaatsen en uren
   • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en bijkomende kosten
   • Overtuigingsstukken (foto ‘s, videobeelden, getuigenissen, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder…)

   Elk document dat uitgaat van de privédetective, maakt melding van zijn beroepstitel alsook van het vergunningsnummer verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken.

   Op vraag van de cliënt of advocaat, kan de privédetective als getuige verschijnen voor de rechtbank.

   In hoeverre wordt mijn privacy gerespecteerd?

   Garantie op privacy- en gegevensbescherming is van uiterst belang.

   De burger die het voorwerp van onderzoek uitmaakt, is zich dikwijls niet bewust dat er opsporingsactiviteiten op hem uitgevoerd worden. Daarom voorziet de wet specifieke bepalingen waaraan het onderzoek van een privédetective moet voldoen.

   Als privédetective zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim, bovendien hechten wij uit persoonlijke overtuiging een enorm belang aan discretie.

   Van zodra een zaak afgerond is worden alle foto’s en de eindverslaggeving uit het digitaal systeem verwijderd. De papieren versie die -conform de wetgeving- voor 5 jaar lang dient gearchiveerd te worden, daarop garanderen wij een absolute discretie.

   Wat is de kostprijs van een onderzoek?

   Doordat opdrachten zo vaak verschillen werken wij met een op voorhand gedetailleerd budget voor een duidelijk omschreven opdracht. Kronos et Veritas zal altijd trachten u het best te adviseren maar u, als cliënt, beslist zelf wanneer er gewerkt wordt, hoeveel detectives er worden opgeroepen en wanneer de observatie ten einde is. Zo heeft u op budgettair vlak de volledige controle. Neem vrijblijvend contact op met ons voor een prijsindicatie voor uw opdracht.

   Hebt u nog vragen?

   U kan ons steeds telefonisch contacteren met uw vraag, ook in het weekend en op feestdagen blijven wij ter uwer beschikking. Een consultatie, in wederzijds overleg, is op afspraak.

   Uw dossier wordt ALTIJD strikt vertrouwelijk en discreet behandeld.

   Voor al uw vragen kan u steeds terecht op 0479 889 150 (ook op het moment dat het onderzoek loopt dus realtime)

   Werkgebied

   Wij werken over gans Vlaanderen en Brussel.