+32 479 889 150 info@kevdetectives.be

Veelgestelde Vragen

Heeft u vragen over hoe een privédetective te werk gaat?
Hieronder staan de meest aan ons gestelde vragen met de antwoorden daarop. Misschien geven die al antwoord op uw vragen.
Mocht u meer vragen hebben aarzel dan niet ons te contacteren,
of bel +32 479 889 150.

Hoe wordt mijn privacy gerespecteerd?

De garantie op privacy is bij Kronos et Veritas van uiterst belang. Enerzijds zijn wij als privédetective gebonden aan het beroepsgeheim, anderzijds hechten we uit persoonlijke overtuiging een enorme waarde aan discretie. Van zodra een zaak is afgerond worden alle foto’s en de eindverslaggeving uit ons digitaal systeem verwijderd.
Er rest dan louter nog een papieren versie die – conform de wetgeving – voor 5 jaar lang achter slot en grendel bewaard wordt,  waarop wij bovendien ook een absolute discretie garanderen.

Wat is de juridische waarde van het bewijsmateriaal?

Een rechter mag gebruik maken van elk wettelijk verkregen bewijsmiddel dat aan hem voorgelegd wordt. Hierbij horen dus de detectiverapportenproces-verbaal van gerechtsdeurwaarder en getuigen, maar ook overtuigingsstukken zoals foto’s en videobeelden.

In bepaalde wel omschreven gevallen mag een privédetective ook een gesprek opnemen met verborgen microfoon. Van het opgenomen gesprek wordt vervolgens een transcriptie getypt dat tevens een rechtsgeldige waarde heeft.
Vertalingen geschieden door een beëdigd vertaler.

Wat zijn de juridische vereisten voor het onderzoek?

Een privédetective is verplicht aan alle wettelijke bepalingen, voorwaarden en beperkingen. Het opsporen, het inwinnen van informatie en het vaststellen van misdrijven is immers enkel legitiem wanneer aan alle bepalingen en wetten is voldaan.

Deze bepalingen werden onder meer opgenomen in volgende artikels:

 • Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective.
 • Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie
  (Belgisch Staatsblad, 24 januari 1995).
 • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1993).
 • Artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

Wat levert Kronos et Veritas na de opdracht?

Bij het beëindigen van het onderzoek leveren we een gedetailleerd eindverslag over samen met het  verkregen bewijsmateriaal:
Dagrapporten, beeldmateriaal & foto’s, verhoor getuigen, Proces Verbaal van de gerechtsdeurwaarder, kostenstaat, factuur en alle andere bewijsstukken.

Het kantoor is perfect op de hoogte van de vigerende wetgeving inzake werking van de rechtbanken, vennootschapsrecht en sociale wetgeving en zal u ook na het voltooien van de opdracht hierin bijstaan.

Hoeveel kost een privédetective?

Doordat opdrachten vaak verschillen werken wij met een op voorhand gedetailleerd budget berekend voor een duidelijk omschreven opdracht.
Het tarief varieert afhankelijk van de aard van het onderzoek en het benodigde observatiemateriaal. Onze tarieven varieren van € 50,- tot € 120 per uur. Neem contact met ons op voor een heldere en duidelijke offerte. De tarieven uit de offerte zijn bindend.

Kronos et Veritas zal u hierbij altijd het beste advies geven.

U als cliënt beslist zelf wanneer er gewerkt wordt en de duur van de opdrachttermijn. Zo heeft u op budgettair vlak de volledige controle
Neem contact op met ons voor een prijsindicatie van uw opdracht.

Hoe groot is Kronos et Veritas?

Ons kantoor wordt geleid door twee generaties privédetectives van de familie ’t Jampens en dit sinds 1999.De detective opdrachten worden uitgevoerd door een team mannelijke en vrouwelijke rechercheurs, allen wettelijk vergund en met de vereiste beroepskwalificaties.
Wij zijn eveneens inzetbaar in Frankrijk, waar wij opereren onder het licentienummer CAR-075-2019-02-03-20140369425.

Detectivebureau Kronos et Veritas beschikt binnen het kader van deze wettelijke bepalingen over de meest geavanceerde apparatuur die ons toelaat op adequate wijze te reageren in onvoorziene situaties.
In combinatie met perfecte kennis van het legitiem gebruik van deze middelen, méér dan 20 jaar ervaring en frequente bijscholing over de nieuwste onderzoeksmethodes, verklaart dit onze hoge succes-score.

Hoe word ik geïnformeerd gedurende het onderzoek?

Overeenkomstig de wet van 19 juli 1991 wordt de opdracht opgenomen in schriftelijke overeenkomst. Tijdens het onderzoek houden wij onze cliënt realtime op de hoogte van de evolutie van de case op het terrein.
Zo kan u op elk moment de stand van zake nagaan en wordt u verwittigd wanneer de target zich verplaatst. Op vraag van de cliënt kan er ook een tussentijds rapport worden opgesteld.

Gratis verkennend gesprek

100% discreet en vertrouwelijk.


  Ik accepteer het privacy policy

  R

  Gratis verkennend gesprek

  Voordat u ons de opdracht geeft krijgt u eerst een gratis verkennend gesprek met een ervaren privé detective.
  R

  Bespreking van onderzoeksmethode

  Voordat u ons de opdracht geeft bespreken wij de mogelijke onderzoeksmethodes met u.
  R

  Berekening van het budget

  U krijgt een nauwkeurige berekening van het budget.
  Zo is het voor beide partijen helder.

  R

  Ervaren privédetectives

  Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde privédetectives, mannen en vrouwen. Met méér dan 20 jaar ervaring.
  R

  Rechtsgeldige bewijsstukken

  U krijgt van ons een volledig juridisch eindrapport met rechtsgeldige bewijsstukken.
  R

  Discreet en integer

  U krijgt garantie dat wij volstrekt discreet en met met volle integriteit handelen.
  R

  Samenwerking met advocaten

  Wij werken samen met advocatenkantoren op diverse rechtsgebieden.