+32 479 889 150 info@kevdetectives.be

Niet naleven concurrentiebeding

Hebt u vermoedens dat een concurrentiebeding niet wordt nageleefd en wilt u hier bewijs van? Neem contact op voor een discreet verkennend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Controleren niet naleven concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is voor werkgevers een krachtig middel om zich er bij het vertrek van de betreffende werknemer zeker van te stellen dat hij of zij geen concurrerende activiteiten gaat ondernemen. Het uitoefenen van soortgelijke activiteiten als loontrekkende of als zelfstandige kan zeer nadelig zijn voor uw onderneming. Een concurrentiebeding in het arbeidscontract voorkomt deze vervelende gevolgen.

Schendt een voormalige medewerker desondanks de in het concurrentiebeding gemaakte afspraken? Dan kunt u eisen dat deze zijn of haar concurrerende activiteiten onmiddellijk staakt. Bovendien heeft u recht op financiële compensatie en kunt u een schadevergoeding afdwingen.

Neem contact op via +32 479 88 91 50 of info@kevdetectives.be als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt vanzelfsprekend rekenen op volledige discretie.

Professioneel detective onderzoek

Vermoedt u dat er sprake is van schending van de afspraken die u in het concurrentiebeding met uw ex-medewerker heeft gemaakt? Laat dan professioneel detective-onderzoek uitvoeren. Wij gaan voor u na of de betreffende persoon een eigen handel opgezet heeft, namaakhandel op de markt brengt, of wellicht bedrijfsgeheimen doorspeelt aan uw concurrenten. Wij observeren handelingen en bezorgen u een rapport met reële feiten. Met dit dossier heeft u een krachtig bewijsmiddel om een financiële compensatie of schadevergoeding van de ex-werknemer te eisen. Wij werken overigens niet alleen in Antwerpen en Vlaams Brabant, maar kunnen u landelijk en zelfs in Frankrijk van dienst zijn.

Namaakhandel

Onze specialisten dringen desgewenst op discrete wijze voor u binnen in het namaakmilieu. Door zich voor te doen als potentiële klant is de identiteit van de vervalser vast te stellen en brengen we het gehele proces van namaakgoederen in kaart. Is inbeslagname gewenst? Dan verzorgen wij, indien u dat apprecieert, de afwikkeling met overheidsinstanties voor u. Naast het stoppen van oneerlijke concurrentie ondersteunen wij u ook graag en veelal succesvol met het verkrijgen van een vergoeding voor geleden schade en financiële compensatie voor het verlies van winst(marge).

Beslist u om professioneel detective-onderzoek te laten uitvoeren? Dan maken wij een overeenkomst op waarin duidelijk en alle details van de opdracht beschreven staan. Na de start houden wij u uiteraard consequent op de hoogte van de vorderingen. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden? Heeft u een vraag of wilt u direct gebruik maken van onze diensten? Vul geheel vrijblijvend het formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Schadevergoeding of financiële compensatie

Om snel een idee te krijgen van onze service en het budget dat eventueel nodig is voor uw zaak, bent u bij Kronos et Veritas in Antwerpen altijd welkom voor een eerste gesprek. Onze speerpunten daarbij zijn:

 • Eerlijkheid
 • Vertrouwen
 • Glasheldere communicatie
 • Gefocust aansturen op resultaat

Neem contact op via +32 479 88 91 50 of info@kevdetectives.be als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt vanzelfsprekend rekenen op volledige discretie.

Bel voor gratis consult

+32 479 889 150

Gratis verkennend gesprek

100% discreet en vertrouwelijk.


  Ik accepteer het privacy policy

  Het mag u niet verwonderen dat ons land – specifiek de haven van Antwerpen – een belangrijke draaischijf is voor de namaakhandel.

  Namaakhandel floreert als nooit tevoren. Vooral in de informatica, cosmetica en kleding- of uurwerkhandel doen malafide handelaars gouden zaken.

  Gratis verkennend gesprek

  100% discreet en vertrouwelijk.


   Ik accepteer het privacy policy

   R

   Gratis verkennend gesprek

   Voordat u ons de opdracht geeft krijgt u eerst een gratis verkennend gesprek met een ervaren privé detective.
   R

   Bespreking van onderzoeksmethode

   Voordat u ons de opdracht geeft bespreken wij de mogelijke onderzoeksmethodes met u.
   R

   Berekening van het budget

   U krijgt een nauwkeurige berekening van het budget.
   Zo is het voor beide partijen helder.

   R

   Ervaren privédetectives

   Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde privédetectives, mannen en vrouwen. Met méér dan 20 jaar ervaring.
   R

   Rechtsgeldige bewijsstukken

   U krijgt van ons een volledig juridisch eindrapport met rechtsgeldige bewijsstukken.
   R

   Discreet en integer

   U krijgt garantie dat wij volstrekt discreet en met met volle integriteit handelen.
   R

   Samenwerking met advocaten

   Wij werken samen met advocatenkantoren op diverse rechtsgebieden.

   Meest gestelde vragen

   Wat is de juridische bewijswaarde van de bevindingen en het rapport?
   Een rechter mag gebruik maken van elk wettelijk verkregen bewijsmiddel dat aan hem voorgelegd wordt. Hierbij dusdanig de detectiverapporten, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder en getuigen, maar ook overtuigingsstukken zoals foto’s en videobeelden. In bepaalde welomschreven gevallen mag een privédetective een gesprek opnemen met verborgen microfoon. Van het opgenomen gesprek wordt vervolgens een transcriptie getypt dat eveneens rechtsgeldige waarde heeft. Vertalingen geschieden altijd door een beëdigd vertaler.
   Wat is de wettelijke regeling voor een privédetective?
   Niemand mag het beroep van privédetective uitoefenen of zich dusdanig voordoen indien hij daartoe niet een vergunning heeft behaald uitgereikt door de Minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens de lopende vergunningsaanvraag adviseert de Minister van Justitie alsook de Staatsveiligheid na onderzoek, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. (Artikel 2, §1 van de wet van 19 juli 1991) : Elke privédetective beschikt over een identificatiekaart, waarvan het model wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Alleen de houder van deze kaart, mag de titel van privédetective voeren.

   Elke privédetective aan wie een vergunningskaart is verleend, is een jaarlijkse heffing aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verschuldigd. (Artikel 20, §1)

   De wetgever heeft het beroep van privédetective streng gereglementeerd. Dit garandeert voor de cliënt van de privédetective, een strikte naleving van de wet van 19 juli 1991.

   Welke middelen en onderzoeksmethodes worden er aangewend?

   Een privédetective is verplicht om aan alle wettelijke bepalingen en voorwaarden te voldoen. Tevens dient deze rekening te houden met de opgelegde beperkingen. Het opsporen, het inwinnen van informatie en het vaststellen van misdrijven is immers pas legitiem wanneer aan alle bepalingen en wetten is voldaan. Deze bepalingen werden ondermeer opgenomen in volgende wetten :

    

   • Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective
   • Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie (Belgisch Staatsblad, 24 januari 1995)
   • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1993)
   • Artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

   KRONOS ET VERITAS beschikt binnen het kader van deze wettelijke bepalingen over de meest geavanceerde apparatuur alsook perfecte kennis over het legitiem gebruik van deze middelen, gecombineerd met 17 jaar ervaring en frequente bijscholing van de recentste onderzoeksmethodes.

   Hoe verloopt de opmaak van opdrachtovereenkomst en rapportering naar cliënt?

   Elke privédetective is verplicht om met de opdrachtgever een voorafgaand schriftelijke overeenkomst te sluiten, die op straffe van nietigheid, ondertekend wordt door beide partijen.

   Na de uitvoering van de opdracht maakt de privédetective zijn eindrapport op dat volgende gegevens bevat :

   • Een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van data, plaatsen en uren
   • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en bijkomende kosten
   • Overtuigingsstukken (foto ‘s, videobeelden, getuigenissen, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder…)

   Elk document dat uitgaat van de privédetective, maakt melding van zijn beroepstitel alsook van het vergunningsnummer verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken.

   Op vraag van de cliënt of advocaat, kan de privédetective als getuige verschijnen voor de rechtbank.

   In hoeverre wordt mijn privacy gerespecteerd?

   Garantie op privacy- en gegevensbescherming is van uiterst belang.

   De burger die het voorwerp van onderzoek uitmaakt, is zich dikwijls niet bewust dat er opsporingsactiviteiten op hem uitgevoerd worden. Daarom voorziet de wet specifieke bepalingen waaraan het onderzoek van een privédetective moet voldoen.

   Als privédetective zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim, bovendien hechten wij uit persoonlijke overtuiging een enorm belang aan discretie.

   Van zodra een zaak afgerond is worden alle foto’s en de eindverslaggeving uit het digitaal systeem verwijderd. De papieren versie die -conform de wetgeving- voor 5 jaar lang dient gearchiveerd te worden, daarop garanderen wij een absolute discretie.

   Wat is de kostprijs van een onderzoek?

   Doordat opdrachten zo vaak verschillen werken wij met een op voorhand gedetailleerd budget voor een duidelijk omschreven opdracht. Kronos et Veritas zal altijd trachten u het best te adviseren maar u, als cliënt, beslist zelf wanneer er gewerkt wordt, hoeveel detectives er worden opgeroepen en wanneer de observatie ten einde is. Zo heeft u op budgettair vlak de volledige controle. Neem vrijblijvend contact op met ons voor een prijsindicatie voor uw opdracht.

   Hebt u nog vragen?

   U kan ons steeds telefonisch contacteren met uw vraag, ook in het weekend en op feestdagen blijven wij ter uwer beschikking. Een consultatie, in wederzijds overleg, is op afspraak.

   Uw dossier wordt ALTIJD strikt vertrouwelijk en discreet behandeld.

   Voor al uw vragen kan u steeds terecht op 0479 889 150 (ook op het moment dat het onderzoek loopt dus realtime)