+32 479 889 150 info@kevdetectives.be

Werkmethode

Bij Kronos et Veritas bent u altijd welkom voor een eerste gesprek.
Zo krijgt u snel een idee van onze service en het budget dat eventueel nodig is voor uw zaak. Eerlijkheid, vertrouwen en glasheldere communicatie naar de cliënt toe zijn fundamenteel voor een geslaagd onderzoek en vormen een conditio sine qua non binnen onze werkmethode. Heeft u nog vragen over onze werkwijze?
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Een privédetective inschakelen, hoe gaat u te werk?

Beslist u om gebruik te maken van onze diensten, dan maken wij een overeenkomst op waarin duidelijk en gedetailleerd de opdracht beschreven staat. Na een wederzijdse handtekening gaan wij meteen aan de slag. Tijdens het onderzoek laten wij alles zo transparant mogelijk verlopen door u consequent op de hoogte te houden van de vorderingen. Eenmaal de opdracht afgelopen is, bezorgen wij u een uitgebreid en duidelijk rapport met de resultaten en eventuele bewijzen.

De overeenkomst en het rapport

Zoals wettelijk verplicht is maken wij bij het begin van de opdracht een schriftelijke overeenkomst op die ondertekend wordt door beide partijen. Na de uitvoering van de opdracht maken wij vervolgens een rapport op dat de volgende gegevens omvat :

 • Een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van data, plaatsen en uren, alsook wie daarbij vergezeld was.
 • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten
 • De overtuigingsstukken (foto’s, videobeelden, proces-verbaal, opnames, etc.)
 • Een origineel gebundeld dossier en een gebundeld kopij voor uw advocaat

Elk document dat van een privédetective uitgaat, maakt melding van zijn beroepstitel en zijn vergunningsnummer.
Indien vereist door de cliënt of de advocaat van de cliënt, kan de privédetective ook optreden als getuige in rechtszaken.

Een onderzoek geleid door privédetectives met ervaring

De wet op privédetectives van 19 juli 1991 bepaalt dat men voor het voeren van een legaal onderzoek over een geldige vergunning moet beschikken. Deze kan alleen verkregen worden door het volgen van de juiste opleidingen, slagen voor de wederkerende herevaluaties en het kunnen voorleggen van een smetteloos strafrechtelijk verleden.

Onderzoek gevoerd door mensen zonder de nodige licenties is fundamenteel onwettelijk (en de verzamelde bewijzen zijn niet rechtsgeldig). Daarom bestaat ons team louter uit professionele privédetectives die de juiste licentie, vergunningen en ervaring kunnen voorleggen. Zij dragen stuk voor stuk discretie, eerlijkheid en professionaliteit hoog in het vaandel.

Gratis verkennend gesprek

100% discreet en vertrouwelijk.


  Ik accepteer het privacy policy

  R

  Gratis verkennend gesprek

  Voordat u ons de opdracht geeft krijgt u eerst een gratis verkennend gesprek met een ervaren privé detective.
  R

  Bespreking van onderzoeksmethode

  Voordat u ons de opdracht geeft bespreken wij de mogelijke onderzoeksmethodes met u.
  R

  Berekening van het budget

  U krijgt een nauwkeurige berekening van het budget.
  Zo is het voor beide partijen helder.

  R

  Ervaren privédetectives

  Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde privédetectives, mannen en vrouwen. Met méér dan 20 jaar ervaring.
  R

  Rechtsgeldige bewijsstukken

  U krijgt van ons een volledig juridisch eindrapport met rechtsgeldige bewijsstukken.
  R

  Discreet en integer

  U krijgt garantie dat wij volstrekt discreet en met met volle integriteit handelen.
  R

  Samenwerking met advocaten

  Wij werken samen met advocatenkantoren op diverse rechtsgebieden.